Cserehát Völgy

Popis projektu

Na základe analýzy mikroregiónu sa zistilo, že existujúci potenciál pri výrobe miestnych produktov nie je plne využitý. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a popularitu miestnych produktov a využiť tak zanedbaný potenciál na rozvoj mikroregiónu. Jedným z najdôležitejších výsledkov projektu je zlepšenie kvality miestnych výrobkov a zvýšenie podpory miestnej produkcie zo strany obyvateľov mikroregiónu. Z pohľadu akčného plánu, predstavuje najdôležitejší výstup projektu práve vytvorenie nových pracovných miest. Dosiahnuté výsledky prinášajú výhody najmä pre nasledovné cieľové skupiny: samostatne zárobkovo činné osoby, MSP, nezamestnaní a všetci

obyvatelia mikroregiónu. Cezhraničná spolupráca pomôže vytvoriť cezhraničnú sieť so zameraním na spoluprácu v lokálnej produkcií. Poskytne príležitosti na spoluprácu pri výrobe výrobkov, spoločný marketing a zvýši predaj výrobkov.

Tieto nové produkty sa budú vyrábať v novovytvorených alebo rozšírených závodoch, ktoré sa budú nachádzať v cezhraničnom mikroregióne. Jeden závod bude produkovať pražené semiačka (ako napríklad tekvicové a slnečnicové semiačka), druhý bude produkovať ovocné šťavy a iné zdravé nápoje, zatiaľ čo tretí bude produkovať tekvicový olej, ako aj lisované tekvicové semienko, ako užitočný vedľajší produkt na kŕmenie zvierat.

Financovanie projektu

Celkové projektové náklady 565 325,47 EUR
Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 455 015,95 EUR
Spolufinancovanie partnerov projektu 110 309,52 EUR

Všeobecným cieľom projektu je prispieť k oživeniu vzťahov na regionálnych trhoch prihraničnej oblasti formou vývoja  nových výrobkov.

Prostredníctvom plánovaných aktivít projekt prispeje k dosiahnutiu špecifických cieľov TAPE:

  • Posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi malými a strednými podnikmi v mikroregióne: činností sa budú realizovať v partnerstve, do ktorého sú zapojené MSP z oboch strán hranice.
  • Zriadiť a renovovať zariadenia na výrobu miestnych výrobkov: každý partner bude rozvíjať svoje výrobné kapacity s cieľom poskytovať nové výrobky pre regionálny trh.

Očakávané výsledky

a) Na úrovni troch príjemcov:

Všetci traja príjemcovia značne rozšíria svoje výrobné kapacity a predstavia nové miestne výrobky.

Spoločnosť Cserehát-völgy Ltd. bude vyrábať pražené tekvicové semeno ako nový produkt. 

János Dsupin začne so spracovaním ovocia a výrobou ovocných štiav na základe vlastnej marhuľovej farmy nachádzajúcej sa vo Fancsale.  

Bartranz s.r.o. doplní svoje portfólio tovaru o tekvicový olej. V záujme lepšej kvality výrobkov bude postavená nová predajňa a sušiareň. V súlade s tým sa budú rozvíjať aj ľudské kapacity príjemcov.

 

b) Na úrovni regionálneho, miestneho trhu s výrobkami:

V dôsledku projektu a počas neho získajú 3 ľudia prácu a na základe finančných prognóz podnikateľov sa očakáva, že v nasledujúcich rokoch budú zamestnaní ďalší pracovníci. Samotný TAPE dá projektu väčšiu viditeľnosť; zatiaľ čo samotný projekt uľahčí prenos TAPE. Týmto spôsobom môžu byť ďalší poľnohospodári v regióne motivovaní k investovaniu do spracovania, čo zvýši objem miestnych produktov a počet nových pracovných miest.

Hlavným poslaním týchto dvoch projektov PILOT pre malé a stredné podniky je preukázať schopnosť regionálnych MSP účinne prispievať k rozvoju regionálneho miestneho trhu s výrobkami, čo urýchli integráciu a výrobné procesy.

O nás

Na základe analýzy mikroregiónu sa zistilo, že existujúci potenciál pri výrobe miestnych produktov nie je plne využitý. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a popularitu miestnych produktov a využiť tak zanedbaný potenciál na rozvoj mikroregiónu. Jedným z najdôležitejších výsledkov projektu je zlepšenie kvality miestnych výrobkov a zvýšenie podpory miestnej produkcie zo strany obyvateľov mikroregiónu. Z pohľadu akčného plánu, predstavuje najdôležitejší výstup projektu práve vytvorenie nových pracovných miest. Dosiahnuté výsledky prinášajú výhody najmä pre nasledovné cieľové skupiny: samostatne zárobkovo činné osoby, MSP, nezamestnaní a všetci obyvatelia mikroregiónu. Cezhraničná spolupráca pomôže vytvoriť cezhraničnú sieť so zameraním na spoluprácu v lokálnej produkcií. Poskytne príležitosti na spoluprácu pri výrobe výrobkov, spoločný marketing a zvýši predaj výrobkov. Tieto nové produkty sa budú vyrábať v novovytvorených alebo rozšírených závodoch, ktoré sa budú nachádzať v cezhraničnom mikroregióne. Jeden závod bude produkovať pražené semiačka (ako napríklad tekvicové a slnečnicové semiačka), druhý bude produkovať ovocné šťavy a iné zdravé nápoje, zatiaľ čo tretí bude produkovať tekvicový olej, ako aj lisované tekvicové semienko, ako užitočný vedľajší produkt na kŕmenie zvierat.

Galéria

Partneri

Názov projektu Development of Local+ products 1
Akronym projektu DeLo+1
Kód projektu SKHU/1802/3.1/005

Projektoví partneri

Vedúci partner Cserehát völgy Korlátolt Felelősségű Társaság
Projektový partner 1 Dsupin János egyéni vállalkozó
Projektový partner 2 BARTRANZ, s.r.o.

Financovanie projektu

Celkové projektové náklady 565 325,47 EUR
Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 455 015,95 EUR
Spolufinancovanie partnerov projektu 110 309,52 EUR

Kontakt

Cserehát – völgy Kft.
3837 Gagyapáti
Kossuth út 15
Maďarská republika

Dsupin János
riaditeľ
+36/306586177
Janos.apat@gmail.com