A Cserehát mikrorégió foglalkoztatási célú akcióterve

A Cserehát mikrorégió foglalkoztatási célú akcióterve

Akcióterv címe: Határon átnyúló foglalkoztatási akcióterv a Cserehát mikrorégió számára
Akcióterv rövid címe: Cserehát AP
CCP-LB: Via Carpaia ETT
Akcióterv hossza: 36 hónap
Akcióterv eljes kölstégvetése: 4 417 494,36€

Az akcióterv célterülete a Cserehát mikrorégió, melyre a munkanélküliség magas mértéke jellemző. A jelenség fő oka a hiányos infrastruktúra, a lakosság alacsony képzettségi szintje, valamint a népesség elöregedése.

A TAPE fő célja a munkanélküliség csökkentése az adott mikro régióban, valamint az ún. „Szép Cserehát“ újjáélesztése, amely a térség belső lehetőségeinek kiaknázásában rejlik. Az akcióterv központi témája a helyi termelés, amely nagymértékben hozzájárulhat a térség fejlődéséhez. A cselekvési terv fő célja a pályázatban meghatározott specifikus célok elérése által valósulhat meg. Az akcióterv specifikus céljai közé az alábbiak tartoznak: a humántőke minőségének javítása, a termelési infrastruktúra fejlesztése, a helyi termékek értékesítésének javítása, valamint a regionális márka kialakítása.

Az akcióterv legfontosabb eredményei közé az új munkahelyek teremtése tartozik.

A fent említett cél elérése érdekében az alábbi tevékenységek lettek meghatározva:

  • Többfunkciós központok kialakítása,
  • mezőgazdasági termékek előállítását segítő gyártóüzemek kialakítása,
  • piacterek létrehozása,
  • helyi márka építése, valamint
  • a helyi termelők és termékek hálózatának kialakítása.


A felsorolt tevékenységek megvalósítása hozzájárulhat az akciótervben meghatározott legfőbb célok eléréséhez, melyek a Szép Cserhát újjáélesztése, valamint a munkanélküliség szintjének csökkentése az új munkahelyek kialakítása révén.