Stretnutie projektových partnerov v rámci projektu Build and promote local image – “Cserehát Brand”

IMG_20210506_141757

Stretnutie projektových partnerov v rámci projektu Build and promote local image – “Cserehát Brand”

Dňa 6.mája 2021 sa uskutočnilo stretnutie partnerov projektu Cserehát Brand. Riaditeľka Jövő Útja Nonprofit Kft. Ing. Julianna Orbán Máte, PhD. a projektoví manažéri CCP privítali predstaviteľov Ekonomickej Univerzity v Bratislave doc. Ing. Michala Tkáča, PhD. a doc. Ing. Radoslava Delinu, PhD. a dohodli sa na pracovných postupoch projektu.

Mikroregión Krásny Cserehát je vidiecka oblasť, v ktorej dominantnú úlohu zohráva poľnohospodárstvo, ktoré ovplyvňuje veľký počet negatívnych faktorov, ktoré bránia jeho rozvoju. Medzi identifikované problémy patria:

  • Nízka konkurencieschopnosť miestnych výrobcov
  • Nedostatočný marketing miestnych výrobkov a slabé marketingové aktivity
  • Problémy pri organizovaní predaja
  • Pokles poľnohospodárskych znalostí

Na základe vyššie uvedených problémov boli identifikované špecifické potreby rozvoja regiónu páve cez rozvoj

poľnohospodárstva a poľnohospodárskych výrobkov, ktoré predstavujú . daný región veľký potenciál.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť trvalú udržateľnosť, zamestnanosť a posilniť stabilitu poľnohospodárskej

ekonomiky prostredníctvom posilnenia miestnej agroprodukcie a konkurencieschopnosti miestnych výrobcov.

Hlavný cieľ bude dosiahnutý vďaka realizácii špecifických cieľov, ktorými sú:

  1. Rozvoj novej regionálnej značky spolu so stratégiou značky
  2. Vypracovanie miestnej poľnohospodárskej štúdie
  3. Vytvorenie dátového registra miestnych výrobcov, v ktorom budú identifikované jedinečné prvky regionálnej

produkcie a navrhnutý kreatívny obchodný a udržateľný model

  1. Organizácia cezhraničných trhov a regionálnej EXPO
  2. Vytváranie webových aplikácií slúžiacich na lepšie prepojenie medzi výrobcami a kupujúcimi

Vďaka projektu budú občania a podniky profitovať z vyššej dostupnosti, dôvery a kvality miestnych výrobkov.

Prostredníctvom organizácie spoločných agro-stretnutí sa podporí výroba a zlepší informovanosť o produktoch

medzi obyvateľmi Szép Cserehát ako aj širokej verejnosti. Na základe aktívnej propagácie a organizácie regionálnej

EXPO plánujeme zviditeľniť výsledky projektu pre MSP a samostatne zárobkovo činné osoby v poľnohospodárskej

výrobe, s cieľom ich pripojenie k vytvorenej cezhraničnej sieti a získanie všetkých výhod s ňou spojených.